Forside

De danske liv- og pensionsforsikringsselskaber har i vid udstrækning bevæget sig fra intern forvaltning af pensionsformuen til brug af eksterne kapitalforvaltere, og efterspørgslen på mere sofistikerede investeringsløsninger for private inden for såvel traditionelle som alternative produkter forventes øget kraftigt i de kommende år.

sold

NIT råder over en koncentration af kompetencer under samme tag, dette gør at kunderne i det daglige oplever en stor sammenhæng og synergi mellem de forskellige selskaber i huset.

Med mange års erfaring er NIT en kompetent aktør, når det handler om fast ejendom, pensionsforsikringer, finansiering og formuepleje. Hovedvægten ligger på at hjælpe vores private kunder til at få styr på de muligheder som i dag er tilstede for at sikre sin kapital.

Vi er dedikerede til at give vores kunder det nødvendige overblik og den indsigt der skal til, for at foretage langsigtede investeringer og samtidig bevare nattesøvnen. NITer familieejet, hvilket præger virksomhedens ånd. Vi har tradition for lange og dedikerede relationer, både internt og eksternt.

NIT har en størrelse, som betyder at hver kunde oplever stor imødekommenhed og et grundigt kendskab til hver enkelte sag.

Du kan her på sitet se de forskellige områder NIT beskæftiger sig med. Du er velkommen til at kontakte os. Vi er altid parate til at svare på dine spørgsmål.

Du er velkommen til at kontakte os. Vi er altid parate til at svare på dine spørgsmål.

God fornøjelse.