Skatteplanlægning

Ligesom virksomheder kan privatpersoner med fordel planlægge deres skat i mere end ét skatteår ad gangen.

Generelt kan man sige at der er betydelige besparelser i at tænke 8-10 år frem med hensyn til

  • Sikker investering af personskat
  • Beskatning af afkast
  • Pension
  • Generationsskifte

Selskab